Avís:

 • Els enllaços estaran operatius segons disponibilitat
 • La informació proporcionada en aquesta pàgina està subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció l’heu d’anar revisant.

A

Criteris d’assignació de plaça

B

Preparació de la documentació

C

Calendari

Presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció

1

OFERTA DE PLACES

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023: presentació de sol·licituds

Fins al 2 de juny de 2023 es pot presentar la documentació acreditativa que no s'hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Codi de centre: 43005704

En cas de tenir alguna dificultat per a realitzar la preinscripció podeu passar pel centre el 30, 31 de maig o l’1 de juny de les 12:00 a 14:00 hores.

Enllaç per demanar cita prèvia.

2

26 de juny de 2023: Publicació de la  llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Llista puntuació provisional

3

Del 26 de juny (a les 13:00 h) al 3 de juliol de 2023: Presentació de reclamacions

Molt important revisar abans que s'acabi el període de reclamacions

Presentació reclamacions

6 de juliol de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Llista definitiva amb puntuació

10 de juliol de 2023: llista ordenada

Llista ordenada places assignades

4

18 de juliol de 2023: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Llista alumnes admesos

Llista d’espera

Oferta definitiva

Preinscrits definitiu

 

 

 

 

Formalitza la matrícula

5

Del 19 al 24 de juliol de 2023: matrícula dels alumnes preinscrits a CFGS amb plaça assignada

5.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA        

 • 1 fotografia tipus carnet.
 • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
 • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
 • 1 còpia targeta sanitària.
 • 1 còpia i l'original de la documentació que permet obtenir bonificació del preu públic, (carnet, títol, certificat, resguard beca, etc..). Exemples: beca, família monoparental, família nombrosa, discapacitat...
 • Original i còpia del resguard del títol de Batxillerat, o certificat qualificacions finals de batxillerat, o certificat de prova d'accés a CFGS, o certificat CFGS / BUP / COU o d'altres.
 • El dia de la matrícula us informarem de com fer els pagaments. El pagament del preu de la matrícula, en el cas del preu públic, és possible fer-lo en dos terminis: del 19 al 24 de juliol (el primer termini) i al setembre (el segon termini).
 • Full de matrícula (En el cas de no poder-lo imprimir i emplenar, el facilitarem al centre però mireu de portar un bolígraf).
 • Mascareta obligatòria per accedir al centre. (Si la normativa ho contempla)

L’alumnat queda oficialment matrículat quan ha entregat tota la documentació i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest.

5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de CFGS:

 • Dia 19 de juliol de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família d’Administració.
 • Dia 20 de juliol de de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família d'Informàtica.
 • Dia 21 de juliol de de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família de Serveis.
 • Dia 24 de juliol de de 9:00 a 13:30 hores: alumnat de la família de Comerç i alumnat que no hagi pogut fer la matrícula en els dies assignats.

Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i tota la documentació.

L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

5.3. PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC, MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

 • Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament. L'abonament es realitzarà mitjançant Dinantia. Si teniu qualsevol problema o dubte podeu passar per la secretaria del centre i us facilitarem l'ajuda necessària. Preu tot el curs material i serveis (menors de 28 anys): 60 € i (majors de 27 anys): 80 €. Preu públic sense bonificació tot el curs: 360 €

 • En el cas de formalitzar el pagament del preu públic en dos terminis, haureu de pujar en el següent enllaç una còpia del resguard.

D     Gestió de la llista d’espera  - Juliol

1

25 de juliol de 2023 : Publicació de les places vacants a les 13h

Es publicaran les places vacants a les quals podrà optar només l'alumnat en la llista d'espera

Places vacants

2

Sol·licitud de les places vacants de la llista d’espera

 Es podran demanar les places vacants. Únicament l'alumnat de la llista d'espera (Llista d’espera) i fins les 11:30 hores del dia 26 de juliol. Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció. Formulari demanda de places L'alumnat de llista d'espera del torn de matí, podrà demanar també les places del mateix estudi del torn de tarda. Enviat el formulari, rebreu un correu amb les dades facilitades en el formulari que us servirà de resguard i que haureu de conservar. En el cas de no rebre el correu, ho podeu indicar a l'adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i podran passar a formalitzar la matrícula.

L'assignació de places es farà per ordre de llista d'espera i via.

Places assignades

3

27 de juliol de 2023 (d'10:00h a 12:00h): Matrícula de la llista d’espera

Cal portar la documentació que s’indica en l’apartat de DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

   E         Segona fase d’admissió - Setembre

1

6 i 7 de setembre de 2023 (a la tarda): Segona fase d’admissió

Alumnat sense plaça que ha fet la preincripció, pot ampliar la demanda de places a centres amb vacants.

Places vacants

2

8 de setembre de 2023: Publicació llista d’admesos

Llista sol·licituds admeses

3

8 de setembre de 2023 : Matrícula

LA MATRÍCULA ES REALITZA DE MANERA PRESENCIAL ELS DIES 8 I 12 DE SETEMBRE DE 2023, DE 9 A 11 HORES.  L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA

Tota la informació de preinscripció de CFGS

Problemes de preinscripció i matrícula

En el cas de no estar inclòs en les llistes d'admesos o en la llista d'espera dels estudis que voleu fer, completeu aquest formulari.

En aquestes situacions el centre no pot fer res, per arreglar aquests errors de preinscripció o oblits fins que no s'acaba el termini oficial de preinscripció i matrícula. Però finalitzat aquest termini, si hi ha places al centre dels estudis que voleu fer, us podrem avisar per si continueu estan interessats en possibles vacants.

També traslladarem aquestes dades a l'administració per tal que sigui conscient d'aquests problemes i miri de ficar alguna solució.

CFGS: https://forms.gle/p6chWnTME1EWgT8s6

En relació a la informació dels estudis del nostre centre, podreu trobar tota la informació en els següents enllaços:


Cicles Formatius de Grau Superior. (LOE)

Família professional d’Administració i Gestió:

Família professional de Comerç i Màrqueting:

Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

Família professional d’Informàtica i Comunicacions:

 *: DUAL - La realització d'aquesta modalitat d'estudis, sempre dependrà de l'oferta de places per part de les empreses.