Avís:

 • La informació proporcionada en aquesta pàgina està subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció l’heu d’anar revisant.

A

Criteris d’assignació de plaça

B

Preparació de la documentació

C

Calendari

Presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció

1

Del 24 al 30  de maig de 2024: presentació de sol·licituds

Fins al 31 de maig de 2024 es pot presentar la documentació acreditativa que no s'hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Codi de centre: 43005704

En cas de tenir alguna dificultat per a realitzar la preinscripció podeu passar pel centre del 25 al 30 de maig de les 12:00 a 14:00 hores.

Enllaç per demanar cita prèvia.

2

26 de juny de 2024: Publicació de la  llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Llista puntuació provisional

3

Del 28 de juny (a les 13:00 h) a l'1 de juliol de 2024: Presentació de reclamacions

Molt important revisar abans que s'acabi el període de reclamacions

Presentació reclamacions

4 de juliol de 2024: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Llista definitiva amb puntuació

10 de juliol de 2024: llista ordenada

Llista ordenada places assignades

4

11 de juliol de 2024: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Llista alumnes admesos

Llista d’espera

D Formalitza la matrícula

5

Del 15 al 18 de juliol de 2024: matrícula dels alumnes preinscrits a CFGS amb plaça assignada

El dia 11 de juliol rebreu un correu per formalitzar la part de la matrícula online, posteriorment en les dates indicades haureu de passar pel centre i portar els originals i còpies de la documentació per finalitzar la matrícula). En el cas d’estar assignat i no haver rebut el correu el dia 12 ho podeu comunicar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

5.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA        

 • 1 fotografia tipus carnet.
 • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
 • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
 • 1 còpia targeta sanitària.
 • 1 còpia i l'original de la documentació que permet obtenir bonificació del preu públic, (carnet, títol, certificat, resguard beca, etc..). Exemples: beca, família monoparental, família nombrosa, discapacitat...
 • Original i còpia del resguard del títol de Batxillerat, o certificat qualificacions finals de batxillerat, o certificat de prova d'accés a CFGS, o certificat CFGS / BUP / COU o d'altres.
 • El dia de la matrícula us informarem de com fer els pagaments. El pagament del preu de la matrícula, en el cas del preu públic, és possible fer-lo en dos terminis: del 15 al 18 de juliol (el primer termini) i al setembre (el segon termini). 

L’alumnat queda oficialment matriculat quan ha formalitzat la part de la matrícula online, ha entregat tota la documentació en les dates establertes, s’ha revisat la documentació amb els originals d’aquesta i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest.

5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de CFGS:

 • Dia 15 de juliol de 9:00 a 13:00 hores: alumnat de la família de Serveis.
 • Dia 16 de juliol de de 9:00 a 13:00 hores: alumnat de la família d'Informàtica.
 • Dia 17 de juliol de de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família d'Administració.
 • Dia 18 de juliol de de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família de Comerç i alumnat que no hagi pogut fer la matrícula en els dies assignats.

Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i tota la documentació.

L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

5.3. PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC, MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

 • Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament al mateix centre i és necessari que porteu targeta bancària per efectuar el pagament. Preu tot el curs material i serveis (menors de 28 anys): 60 € i (majors de 27 anys): 80 €. Preu públic sense bonificació tot el curs: 360 €
 • En el cas de formalitzar el pagament del preu públic en dos terminis, rebreu un avís de Dinantia per a fer el segon pagament. 

E         Matrícula segona fase admissió

6

31 de juliol de 2024 : Publicació de les llista d'admesos

Es publicarà la llista d'admesos

Llista sol·licituds admeses

Del 2 al 6 de setembre matrícula de la segona fase d'admissió de l'alumnat preinscrit

El dia 1 de setembre rebreu un correu per formalitzar la part de la matrícula online, posteriorment en les dates indicades en aquest apartat haureu de passar pel centre i portar els originals i còpies de la documentació per finalitzar la matrícula). En el cas d’estar assignat i no haver rebut el correu el dia 2 ho podeu comunicar a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

6.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA        

 • 1 fotografia tipus carnet.
 • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
 • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
 • 1 còpia targeta sanitària.
 • 1 còpia i l'original de la documentació que permet obtenir bonificació del preu públic, (carnet, títol, certificat, resguard beca, etc..). Exemples: beca, família monoparental, família nombrosa, discapacitat...
 • Original i còpia del resguard del títol de Batxillerat, o certificat qualificacions finals de batxillerat, o certificat de prova d'accés a CFGS, o certificat CFGS / BUP / COU o d'altres.
 • El dia de la matrícula us informarem de com fer els pagaments. 

L’alumnat queda oficialment matriculat quan ha formalitzat la part de la matrícula online, ha entregat tota la documentació en les dates establertes, s’ha revisat la documentació amb els originals d’aquesta i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest.

6.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de CFGS:

 • Dia 2 de setembre de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família d'Administració.
 • Dia 3 de setembre de de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família d'Informàtica.
 • Dia 4 de setembre de de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família de Serveis.
 • Dia 5 de setembre de 9:00 a 12:00 hores: alumnat de la família de Comerç
 • Dia 6 de setembre de 9:00 a 13:00 hores: alumnat que ha tingut algun problema per matricular-se en els dies assignats a cada família.

Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i tota la documentació.

L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

6.3. PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC, MATERIAL I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

 • Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament al mateix centre i és necessari que porteu targeta bancària per efectuar el pagament. Preu tot el curs material i serveis (menors de 28 anys): 60 € i (majors de 27 anys): 80 €. Preu públic sense bonificació tot el curs: 360 €

Procés per a la gestió de places vacants

 •  

  12 de setembre 2024: publicació de vacants

 • Del 12 al 16 de setembre de 2024: ampliació de peticions de la sol·licitud de preinscripció, correcció de la qualificació al·legada i presentació de sol·licituds si no s'ha participat en el procés de preinscripció

 • 19 de setembre de 2024: llista de sol·licituds que participen en aquest procés amb la puntuació validada

 • 25 de setembre de 2024: llista de places assignades

 • Del 26 al 30 de setembre de 2024: matriculació de les assignacions del procés de gestió de les places vacants

Tota la informació de preinscripció de CFGS

Problemes de preinscripció i matrícula

En el cas de no estar inclòs en les llistes d'admesos dels estudis que voleu fer, completeu aquest formulari.

En aquestes situacions el centre no pot fer res, per arreglar aquests errors de preinscripció o oblits fins que no s'acaba el termini oficial de preinscripció i matrícula. Però finalitzat aquest termini, si hi ha places al centre dels estudis que voleu fer, us podrem avisar per si continueu estan interessats en possibles vacants.

També traslladarem aquestes dades a l'administració per tal que sigui conscient d'aquests problemes i miri de ficar alguna solució.

CFGS: https://forms.gle/p6chWnTME1EWgT8s6

Informació actualitzada el dia 11 de març de 2024