• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

direccio

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

Durada del cicle: 2.000 hores. 2 cursos acadèmics

Horari:

Matí:    08.00 a 14.30 primer curs

Tarda: 15.00 a 21.30 segon curs

 

Competències professionals.

La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Sortides professionals

L’assistent de direcció treballa habitualment per compte aliena i actua sol o formant part de l’estructura d’un equip i de forma independent total o parcialment. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Assistència a la direcció.
 • Assistent personal
 • Secretari/a de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de Recursos Humans
 • Administratius en les Administracions i Organismes Públics


MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS:

MP 01  Comunicació i atenció al client  132 h

MP 02  Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 h

MP 03 Procés integral de l’activitat comercial 198 h

MP 04  Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h

MP 05  Ofimàtica i procés de la informació 132 h

MP 06 Anglès 132 h

MP 11 Formació i orientació laboral  66 h


MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS:

MP 07 Segona llengua estrangera (Francès) 132 h

MP 08  Protocol empresarial  99 h

MP 09  Organització d’esdeveniments empresarials165 h

MP 10  Gestió avançada de la informació  99 h

MP 12  Projecte d’assistència a la direcció 264 h

MP 13  Formació en centres de treball  416 h

 • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FCT

 

Accés a estudis universitaris:

Accés a tots els graus

Vies d’accés:

 • Tenir el títol de Batxillerat
 • Haver superat la Prova d’accés als CFGS
 • Haver finalitzat el CFGM Gestió administrativa
 • Possibilitat d’obtenir el títol d’Administració i finances en un any més.

Serveis i Activitats:

 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades Tècniques d’ FP /Sortides curriculars específiques