• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

direccio

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

Durada del cicle: 2.000 hores. 2 cursos acadèmics

Horari:

Matí:    08.00 a 14.30 primer curs

Tarda: 15.00 a 21.30 segon curs

 El 2n curs d'ADIR és de tarda i per error en l'aplicació de preinscripció, surt únicament l'opció de 2n matí. Cal agafar aquesta opció per a fer la preinscripció, però el curs de segon es porta en horari de tarda per tal de facilitar les pràctiques de l'alumnat. En canvi, el 1r curs d'ADIR, és en horari de matí.

Competències professionals.

La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Sortides professionals

L’assistent de direcció treballa habitualment per compte aliena i actua sol o formant part de l’estructura d’un equip i de forma independent total o parcialment. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Assistència a la direcció.
 • Assistent personal
 • Secretari/a de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de Recursos Humans
 • Administratius en les Administracions i Organismes Públics


MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS:

MP 01  Comunicació i atenció al client  132 h

MP 02  Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 h

MP 03 Procés integral de l’activitat comercial 198 h

MP 04  Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h

MP 05  Ofimàtica i procés de la informació 132 h

MP 06 Anglès 132 h

MP 11 Formació i orientació laboral  66 h


MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS:

MP 07 Segona llengua estrangera (Francès) 132 h

MP 08  Protocol empresarial  99 h

MP 09  Organització d’esdeveniments empresarials165 h

MP 10  Gestió avançada de la informació  99 h

MP 12  Projecte d’assistència a la direcció 264 h

MP 13  Formació en centres de treball  416 h

 • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FCT

 

Accés a estudis universitaris:

Accés a tots els graus

Vies d’accés:

 • Tenir el títol de Batxillerat
 • Haver superat la Prova d’accés als CFGS
 • Haver finalitzat el CFGM Gestió administrativa
 • Possibilitat d’obtenir el títol d’Administració i finances en un any més.

Serveis i Activitats:

 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades Tècniques d’ FP /Sortides curriculars específiques