FP DUAL 

Què és la FP dual?

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Objectius:

   • Aprendre treballant, treballar aprenent
   • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres i les empreses
   • Oferir estímuls positius a l’alumnat i les empreses
   • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal

Inici

Beneficis

Beneficis per als aprenents

   • Afavorir la incorporació al món laboral com a personal qualificat
   • Estudiar i treballar alhora
   • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresa

Beneficis per al centre

   • Incrementar i millorar la relació amb les empreses
   • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses 
   • Esdevenir centre de referència pel sector empresarial

Beneficis per les empreses

beneficisempresa

Inici


Com acull l’empresa l’aprenent?

 acullaprenent

* Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost, imports de la beca:

   • En els CFPM  50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020.
   • En els CFPS  60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020 durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i al 70% al llarg de la segona meitat. formativa.
   • Si la jornada és menor que la jornada ordinària de l’activitat, l’import de la beca serà la part proporcional que correspongui. 

*Els becaris han de ser donats d'alta a la Seguretat Social i les entitats tindran l'obligació de cotitzar per ells, d’acord amb el Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

*Recordeu: Al ser una relació formativa i no laboral no està regulada per l’Estatut dels Treballadors, ni pel conveni col·lectiu de l’empresa.

*La identificació d’aquests assimilats a treballadors quan es fa l’alta a la Seguretat Social és mitjançant el codi 9928 Pràctiques curriculars externes.

 

Tràmits cal seguir per iniciar l’alta del becari?

   • Comprovar que l’alumne-becari disposa del número d’afiliació a la seguretat social (NASS). En cas de que l’alumne-becari no en disposi s’ha de sol·licitar presentant el Doc. TA-1.
   • Generar, per part de l’institut, l’acord formatiu entre l’empresa, l’alumne/a i el centre educatiu. El genera l’aplicació qBID Dual.
   • La data d’alta a la Seguretat Social ha de concordar amb la data d’inici de l’acord formatiu generat a través del qBID Dual.
   • Donar d'alta a la Seguretat Social. L'empresa haurà de sol·licitar un nou codi de compte de cotització per incloure als becaris en el Règim de la Seguretat Social.Si l’empresa no té treballadors, Alta TA-6: Portar tota la documentació que sol·licita. Els costos de las Seguretat Social estan bonificats al 100%.

 Inici

Vull participar en l’FP dual, què he de fer?

Contactar amb el centre a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Institut Francesc Vidal i Barraquer

Rambla President Lluís Companys 3. Tarragona. Tel 977 21 28 36

https://www.vidalibarraquer.net

Inici

Entitats i empreses col·laboradores

 empresescollaboradores

 Inici

Estudis en modalitat dual

Tots els cicles formatius de les següents famílies es troben dualitzats: 

   • Família d’Administració i Gestió
   • Familia de Comerç i Màrqueting
   • Família de Serveis a la Comunitat
   • Família d’Informàtica i Comunicacions

 Inici

Guies dual 

Inici

FAQS 

 Inici

Més informació per a les empreses

https://projectes.xtec.cat/fpdual/

Inici