La Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)

 • Què és la FCT?
 • Beneficis
 • Què és un acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball?
 • Com s’estableix l’acord?
 • Durada de les pràctiques
 • Seguiment de la formació pràctica en centres de treball
 • Assegurança
 • Vull participar en l’FCT, què he de fer?

Què és la FCT?

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l'alumnat d'ensenyaments de Programes de Formació i Inserció, Formació Professional Inicial, Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball situats entorn dels centres on cursen els seus estudis,mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa. Les Pràctiques en Centres de Treball també es poden dur a terme en empreses de fora del territori català. Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments

Beneficis

Què comporten per a l'alumnat?

 • El coneixement del món laboral i de l'empresa.
 • La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L'acostament a la cultura d'empresa.
 • L'experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L'inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l'alumnat de d'estudis postobligatoris.

Què ofereixen a l'empresa?

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.
 • Oferir l'accés del/de la jove estudiant/a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral

Què és un acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball?

 És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola, l'alumne i l'empresa, a fi que l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre educatiu.

Com s'estableix l'acord?

Un cop establertes les condicions entre l'escola, l'alumne i el centre de treball, s'ha d'emplenar i signar el model oficial d'acord, la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l'acord autoritzat.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l'ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l'activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 de setmanals si es fan de manera intensiva.

Seguiment de la formació pràctica en centres de treball

A l'institut

 • El/la coordinador/a de formació professional.
 • Els/les tutors/res de pràctiques professionals

A l'empresa

 • Una persona responsable (tutor/a d'empresa), que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

A l'Administració

 • El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial que s'encarrega d'autoritzar els acords i donar el suport necessari per fer el seguiment d'aquestes pràctiques.

Assegurança

Les pràctiques i estades a les empreses van acompanyades d'una cobertura per a l'alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

Assegurança escolar

Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d'estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L'atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.

Pòlissa d'assegurança d'accidents personals

Mort o invalidesa durant l'activitat ocupacional, així com in itinere. Per a alumnes d'ensenyaments secundaris postobligatoris que facin pràctiques en empreses.

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial

Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per  en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se'n deriven. Cobreix tot l'alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya

Vull participar en l’FCT, què he de fer?

Contactar amb el centre a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Institut Francesc Vidal i Barraquer
Rambla President Lluís Companys 3. Tarragona. Tel 977 21 28 36
https://www.vidalibarraquer.net