Secretaria

Tràmits generals del centre

convalidar

 

CONVALIDACIONS

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SERA DES DEL MOMENT DE LA CONFIRMACIÓ DE MATRICULA FINS AL 22 D’OCTUBRE.

DOCUMENTACIÓ:

En el cas de no haver aportat en el moment de formalitzar la matrícula, el certificat de notes oficial, caldrà presentar en Secretaria presencialment:

   • Fotocòpia NIF/NIE/PAS
   • Certificat oficial de notes amb el número d’hores cursades

EXEMPCIONS

EXEMPCIONS DE CATALÀ.
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SERA DES DEL MOMENT DE LA CONFIRMACIÓ DE MATRICULA FINS AL 30 D’OCTUBRE.
DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia NIF/NIE/PAS
 • Certificat d’empadronament
 • Adaptació curricular
 • Informe professor/a de llengua i literatura catalana

  Consulteu la normativa

 EXEMPCIONS D’EDUCACIÓ FISICA
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DURANT TOT EL CURS ESCOLAR
DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia NIF/NIE/PAS
 • Informe mèdic

EXEMPCIONS FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ÉS DURANT TOT EL CURS
DOCUMENTACIÓ: El/la tutor/a informarà als alumnes de la documentació necessària.