El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU:

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius).

La carta de compromís educatiu de l’Institut Francesc Vidal i Barraquer, en el marc del projecte educatiu de centre, expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els compromisos, amb l’alumne/a i la família (menors d’edat) o  l’alumne/a major d’edat i el centre, que s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren.

A més de ser una eina de primer ordre per a la implicació i la participació dels/de les alumnes, les famílies i els/les professors/es, en el projecte comú que té com a objectius fonamentals  la cohesió social i l’èxit educatiu de tots/es els/les alumnes.

Carta de compromís educatiu amb alumnes menors d'edat.

Carta de compromís educatiu amb alumnes majors d'edat.