caesenfr

El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

ministeri

qualitat

Política de Qualitat

La Política de la qualitat enunciada per la direcció de l’INS. F. Vidal i Barraquer és:

Compliment dels requisits legals aplicables al centre educatiu, satisfacció de les necessitats i expectatives dels grups d’interès i la millora continua del sistema de gestió de la qualitat.

Això suposa que l’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • Afavorir la immediatesa de la comunicació a la comunitat educativa.
  • Potenciar la informatització de la gestió i implantació noves tecnologies.
  • Promocionar la cura de la relació escola-empresa i de la inserció laboral.
  • Potenciar la formació del professorat.
  • El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

La qualitat en el centre educatiu va més enllà de la resolució en els terminis establerts de la documentació del centre a través dels diferents procediments i instruccions de treball. Per aquest motiu es consideren els equips de qualitat eix central de la presa de decisions descentralitzada, i un mecanisme ràpid per a la resolució dels problemes de l’aula; d’aquesta manera aconseguim entrar la qualitat a l’aula. Les propostes d’accions de millora, correctives i preventives no han de sorgir exclusivament de les auditories internes i externes sinó de la millora del centre educatiu per part de l’equip humà d’aquest.

La cerca de l’excel·lència és el punt de referència per a proposar innovacions en el centre educatiu. Per a això considerem imprescindible la implicació de tot l’equip humà del centre, les famílies, alumnes i empreses i entitats col·laboradores.