• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

panelInfo

 

Departament d'Informàtica de l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona.

El nostre departament està a càrrec dels estudis de Formació Professional de la Família d'Informàtica i Comunicacions de l'Institut. Impartim la majoria dels Cicles Formatius contemplats en la normativa per aquesta família professional, tant en Grau Superior, com en Grau Mitjà.

El nostre propòsit és formar Tècnics d'alt nivell i contribuir a la seva integració social i laboral. Com a conseqüència d'això el nostre alumnat, en finalitzar els estudis, ha d'assolir els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes per a cada cicle que li facilitaran el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.

Volem formar persones responsables i competents, d'acord amb les necessitats i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre de valors com la llibertat, la tolerància i solidaritat.