• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títol: Tècnic Superior en Màrqueting i publicitat

Durada:

1r. Curs.
 
Horari entre 15 a 21:30 hores de dilluns a divendres.
 
2n. Curs.

Horari entre 15 a 21:30 hores de dilluns a divendres.

El cicle també s’oferta en modalitat 3x2 amb el CFGS de Gestió de vendes i espais comercials. La condició per matricular-se a segon curs és tenir el títol del CFGS de Gestió de vendes i espais comercials.

 

Empreses col·laboradores:

empreses col·laboradores en FCT del cicle màrqueting i publicitat

Descripció: Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

 

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

 • Personal assistent del cap de producte.
 • Personal tècnic de màrqueting.
 • Personal tècnic en publicitat.
 • Personal tècnic en relacions públiques.
 • Personal organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Personal auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Personal controlador de curs o emissió en mitjans de comunicació.
 • Personal tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
 • Personal tècnic en treballs de camp.
 • Personal inspector d'enquestadors.
 • Personal agent d'enquestes i censos.
 • Personal codificador de dades per a recerques de mercats.

 

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic Superior en Màrqueting i publicitat,et permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 

Descripció del contingut curricular

En tractar-se d'una modalitat 3x2, els mòduls convalidats per tenir el títol del CFGS de Gestió de vendes i espais comercials són:

 • MP1 Atenció al Client, Consumidor i Usuari.
 • MP3 Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa.
 • MP4 Investigació Comercial.
 • MP7 Màrqueting Digital.
 • MP9 Polítiques de Màrqueting.
 • MP11 Anglès.
 • MP12 Formació i Orientació Laboral.

 

Els mòduls que s’imparteixen en el segon curs es distribueixen de la següent manera:

mòduls del cicle de màrqueting i publicitat

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament