El nostre institut

Conegueu-nos una mica millor

IMG 2545 

L'Institut VIDAL I BARRAQUER és un centre de Tarragona ciutat en el qual s’imparteixen els estudis de secundària: Batxillerat i Cicles Formatius, aquests darrers estan representats per quatre famílies professionals: Administració d’Empreses, Comerç i Màrqueting, Informàtica i Serveis a la Comunitat.

Té una plantilla aproximada de 100 professors que imparteixen les seves classes a uns 1300 alumnes.

L’Institut Vidal i Barraquer no persegueix ser el millor institut de Tarragona, però, sí ésser el millor institut per a Tarragona, per aconseguir-ho, comptem amb un equip de professors i professores molt qualificats, són professionals involucrats en un projecte de qualitat i millora contínua que s’inicià fa dotze anys i que ens portà a ésser el cinquè Institut de Catalunya que rebé la qualificació ISO, i actualment ha assolit el màxim nivell de qualitat, el nivell E2CAT.

El professorat participa activament en projectes d’innovació amb l’objectiu de preparar els alumnes de forma excel·lent, de manera que els permeti continuar amb èxit el batxillerat, cicles formatius o estudis universitaris.

Els resultats ens avalen, pràcticament la totalitat de l’alumnat que finalitza els estudis de formació professional en les diferents famílies professionals aconsegueix feina en l’àmbit professional que acredita. Cal tenir en compte que disposem d’una borsa de treball prou important, cosa que manté la vinculació no només amb els/les alumnes que ara estan estudiant sinó també amb exalumnes. Crec que tenint en compte la conjuntura econòmica actual és el moment de la Formació Professional.

Treballem intensament la integració i la cohesió social, així com el fet que tot l’alumnat adquireixi les competències bàsiques que ens marca la LOE i que englobarem en quatre grans grups: Comunicatives, metodològiques, personals, i socials.

També es treballa amb les competències generals del batxillerat i les capacitats clau dels Cicles Formatius: saber, saber fer, habilitats, iniciativa, responsabilitat i actitud crítica pel que fa al treball personal.

L’Institut Vidal i Barraquer és un dels Centres més moderns i més ben equipats de tota la província, totalment reformat compta amb equipaments com laboratoris d'informàtica, aula de simulació d'empreses, aula multimèdia i diverses aules taller aptes per la correcta formació dels nostres alumnes

Som conscients de la importància que un Institut d’aquestes característiques té per a la ciutat i és per això que ens hi volem obrir participant en diversos projectes i construint aliances amb l'Ajuntament de Tarragona, el Port i el Comerç Minorista

En definitiva, els nous reptes de futur del nostre institut passen perquè siguem capaços de transformar el saber en coneixement, i això permeti al nostre alumnat adquirir les habilitats necessàries per tal d’ésser competitius.