• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títol: Tècnic Superior en Comerç Internacional

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Horari: de 15:00h a 21:30h

CIerasmus

Els alumnes poden optar per una beca Erasmus+ per realitzar les pràctiques a empreses d’altres països de la Unió Europea

Descripció: Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

 • Tècnic en comerç exterior.
 • Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores.
 • Tècnic en administració de comerç internacional.
 • Assistent i adjunt de comerç internacional.
 • Agent de comerç internacional.
 • Tècnic de màrqueting internacional.
 • Tècnic de màrqueting digital internacional.
 • Tècnic de venda internacional.
 • Assistent al departament d'operacions comercials internacionals.
 • Transitari.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport.
 • Coordinador logístic logística.
 • Tècnic en logística inversa.

 

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic superior en Comerç Internacional,et permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Descripció del contingut curricular

MÒDUL PROFESSIONAL

M01 Gestió administrativa del comerç internacional 

UF 1 Organismes i normes internacionals
UF 2 Intercanvis intracomunitaris
UF 3 Operacions amb països tercers
UF4 Gestió duanera

M02 Finançament internacional

UF 1 Instruments per a la gestió de riscos de canvi
UF 2 Finançament del comerç exterior
UF 3 Instruments financers de suport a l’exportació

M03 Mitjans de pagament internacionals 

UF 1 Selecció i gestió de mitjans de pagament simples
UF 2 Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris

M04 Gestió econòmica i financera de l’empresa 

UF1 Comptabilitat i fiscalitat empresarial
UF2 Operativa de compravenda i tresoreria
UF3 Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament

M05 Transport internacional de mercaderies 

UF1 Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril
UF 2 Transport internacional marítim i aeri

M06 Logística d’emmagatzematge 

UF 1 Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional
UF 2 Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge
UF 3 Gestió i supervisió d’estocs

M07 Màrqueting internacional 

UF 1 Estratègies d’internacionalització de l’empresa
UF 2 Màrqueting operacional internacional
UF 3 Pla de màrqueting internacional

M08 Sistema d’informació de mercats 

UF 1 Prospecció de mercats internacionals
UF 2 Explotació de la prospecció

M09 Negociació internacional 

UF 1 Contractació internacional
UF 2 Estratègies de negociació internacional

M10 Comerç digital internacional 

UF 1 Eines pel comerç digital internacional
UF 2 Pla de màrqueting digital internacional

M11 Anglès 

UF1 Anglès tècnic

M12 Segona llengua estrangera 

UF 1 Segona llengua estrangera

M13 Formació i orientació laboral 

UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals

M14 Projecte de comerç internacional

UF1 Projecte de comerç internacional

M15 Formació en centres de treball 

 

Empreses entre altres que col·laboren en les convenis de pràctiques:

 CIemp

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament