• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títol: Tècnic Superior en Comerç Internacional

Durada: 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 de pràctiques a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Horari: 1r. curs és en horari de 15:00h a 21:30h i 2n. en horari de 8:00 a 14:30h

CIerasmus

Els alumnes poden optar per una beca Erasmus+ per realitzar les pràctiques a empreses d’altres països de la Unió Europea

Descripció: Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

 • Tècnic en comerç exterior.
 • Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores.
 • Tècnic en administració de comerç internacional.
 • Assistent i adjunt de comerç internacional.
 • Agent de comerç internacional.
 • Tècnic de màrqueting internacional.
 • Tècnic de màrqueting digital internacional.
 • Tècnic de venda internacional.
 • Assistent al departament d'operacions comercials internacionals.
 • Transitari.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport.
 • Coordinador logístic logística.
 • Tècnic en logística inversa.

 

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic superior en Comerç Internacional,et permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Descripció del contingut curricular

MÒDUL PROFESSIONAL

1r. CURS

2n. CURS

M01 Gestió administrativa del comerç internacional (231 hores)

UF 1 Organismes i normes internacionals
UF 2 Intercanvis intracomunitaris
UF 3 Operacions amb països tercers
UF4 Gestió duanera33
44
77
77

 

M02 Finançament internacional (99 hores)

UF 1 Instruments per a la gestió de riscos de canvi
UF 2 Finançament del comerç exterior
UF 3 Instruments financers de suport a l’exportació

 


33
33
33

M03 Mitjans de pagament internacionals (99 hores)

UF 1 Selecció i gestió de mitjans de pagament simples
UF 2 Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris

 


33
66

M04 Gestió econòmica i financera de l’empresa (132 hores)

UF1 Comptabilitat i fiscalitat empresarial
UF2 Operativa de compravenda i tresoreria
UF3 Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament33
33
66

 

M05 Transport internacional de mercaderies (132 hores)

UF1 Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril
UF 2 Transport internacional marítim i aeri


66
66

 

M06 Logística d’emmagatzematge (132 hores)

UF 1 Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional
UF 2 Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge
UF 3 Gestió i supervisió d’estocs49
50
33

 

M07 Màrqueting internacional (132 hores)

UF 1 Estratègies d’internacionalització de l’empresa
UF 2 Màrqueting operacional internacional
UF 3 Pla de màrqueting internacional

 


52
50
30

M08 Sistema d’informació de mercats (66 hores)

UF 1 Prospecció de mercats internacionals
UF 2 Explotació de la prospecció

 


33
66

M09 Negociació internacional (99 hores)

UF 1 Contractació internacional
UF 2 Estratègies de negociació internacional

 


33
66

M10 Comerç digital internacional (66 hores)

UF 1 Eines pel comerç digital internacional
UF 2 Pla de màrqueting digital internacional

 


45
21

M11 Anglès (132 hores)

UF1 Anglès tècnic


132

 

M12 Segona llengua estrangera (132 hores)

UF 1 Segona llengua estrangera


132

 

M13 Formació i orientació laboral (99 hores)

UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals


66
33

 

M14 Projecte de comerç internacional (66 hores)

UF1 Projecte de comerç internacional

 

66

M15 Formació en centres de treball (350 hores)

 

350

TOTAL

990

1.010

 

Empreses entre altres que col·laboren en les convenis de pràctiques:

 CIemp

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament