• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

finances

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada: 2.000 hores. 1.650 hores en el centre educatiu i 350 hores en centres de treball (mòdul 14) 2 anys acadèmics


Competència General:  La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptable, fiscals i financers d'una empresa publica o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfació del client i/0 usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 

Ocupacions i llocs de treball més rellevants: 

 • Administratiu d'oficina
 • Administratiu comercial
 • Administratiu financer
 • Administratiu comptable
 • Administratiu de logística
 • Administratiu de banca i assegurances
 • Administratiu de recursos humans
 • Administratiu de l'Administració Pública
 • Administratiu d'assessories jurídiques comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Responsable d'atenció al client

 

Descripció del contingut curricular:

Primer Curs

MP01 Comunicació i atenció al client (132 h)
MP02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial (99 h)
MP03 Procés integral de l’activitat comercial (264 h)
MP04 recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 h)
MP05 Ofimàtica i procés de la informació (165 h)
MP06 Anglès (132 h)
MP12 Formació i orientació laboral (99 h)

Segon Curs

MP01 Comunicació empresarial i atenció al client (77 h)
MP08 Gestió financera (165 h)
MP09 Comptabilitat i fiscalitat (198 h)
MP11 Simulació empresarial (99 h)
MP12 Formació i orientació laboral (99 h)
MP13 Projecte d’administració i finances (33 h)
MP14 Formació en centres de treball (350 h)


Serveis i activitats: 

 • Aula de simulació
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades tècniques
 • Concurs “Vidal empren”
 • Participació en concursos,  jornades,  premis,...
 • Activitats destacades del cicle