• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

finances

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Durada del cicle: 2.000 hores, 2 cursos acadèmics.

Horari:

Matí: 08.00 a 14.30

o

Tarda: 15.00 a 21.30

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les següents:

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.

 

MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS:

MP 01 Comunicació i atenció al client 132 hores

MP 02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 h

MP 03 Procés integral de l’activitat comercial 198 h

MP 04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h

MP 05 Ofimàtica i procés de la informació 132 h

MP 06 Anglès 132 h

MP 12 Formació i orientació laboral 66 h

 

MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS:

MP 07 Gestió de Recursos Humans 99 h

MP 08  Gestió financera 132 h

MP 09 Comptabilitat i fiscalitat  99 h

MP 10 Gestió logística i comercial  99 h

MP 11 Simulació empresarial 99 h

MP 13 Projecte d’administració i finances 264 h

MP 14 Formació en centres de treball 416 h

 • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FPCT

 

Accés a  estudis universitaris

El títol de tècnic superior en Administració i Finances permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, segons les condicions d’admissió establertes.

Reconeixement de crèdits universitaris.

Permet l’accés a tots els graus.

Possibilitat d’obtenir el títol d’Assistència a la direcció amb un any més.

Vies d’accés:

 • Via batxillerat o estudis equivalents
 • Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny. Prioritat d'una família afí.
 • Via prova d'accés (o exempció) o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés . 

Serveis i Activitats:

 • Aula d'empresa simulada, on es treballa amb el programa SEFED
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades Tècniques d’FP /Sortides curriculars específiques
 • Aules d'informàtica
 • Possibilitat de fer les pràctiques a algun país de la Unió Europea.