• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

El Departament d'Informàtica programa al llarg del curs una sèrie d'activitats extraescolars i complementàries encaminades a procurar la formació integral de l'alumnat en aspectes referits a l'ampliació del seu horitzó cultural, professional i la preparació per a la inserció en la societat i l'ús del temps lliure.