Hashcode1

 

El dijous 1 de març l'equip format pels alumnes Hector Guerra, Eva Gorbano, Laia Sanahuja i Sergi Valldosera de DAM2 (CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma) van participar al HashCode Google i van obtenir la puntuació més alta del hub de Tarragona.

El problema a resoldre va consistir en programar en llenguatge Java l'optimització de la ruta que ha de seguir un vehicle encarregat de recollir persones en diferents ubicacions.

 

Hashcode1

Hashcode1

Hashcode1