• FAMÍLIA D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

smx

Família Professional: Informàtica i comunicacions

Títol: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Durada: 2.000 hores. Consta de 13 mòduls. 1.650 hores en el centre educatiu i 350 hores en centres de treball (mòdul 13)


Competència General:  La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Ocupacions: Instal·lació i manteniment de sistemes informàtics monousuari i en xarxes. Instal·lació i manteniment en serveis d'internet. Instal·lació i manteniment en portals d'informació. Informació i assessorament a la clientela interna i externa en empreses de sistemes i aplicacions informàtiques. Instal·lació, configuració i manteniment del maquinari. Instal·lació i manteniment del programari base de sistemes informàtics monousuari i multiusuari. Assistència a la persona usuària, solucionant els problemes que es presenten en l'explotació del sistema informàtic. Operacions de manteniment d'usuaris i recursos del sistema informàtic. Suport en el manteniment de la informació. Tasques de col·laboració del manteniment i control de qualitat del sistema informàtic.

Descripció del contingut curricular:
Veure en detall

M1: Muntatge i manteniment d’equips. 
M2: Sistemes operatius monolloc. 
M3: Aplicacions ofimàtiques. 
M4: Sistemes operatius en Xarxa. 
M5: Xarxes locals. 
M6: Seguretat informàtica. 
M7: Serveis de xarxa. 
M8: Aplicacions web. 
M9: Formació i orientació laboral. 
M10: Empresa i iniciativa emprenedora. 
M11: Anglès. 
M12: Sintesi. 
M13: Formació en centres de treball.

Entorns informàtics que dominen: Gestió de xarxes. Instal·lació, configuració i administració de xarxes LAN. Serveis en xarxa: SSH, FTP, DHCP, DNS, HTTP, Proxy i Correu electrònic. Còpies de seguretat. Tallafocs. Creació de pàgines web (Editors, HTML i CSS). Gestors de continguts: Joomla, Moodle, Mediawiki i Docuwiki. Sistemes operatius: Clients i servidors en Windows i Linux. Tractament d'imatge i vídeo: Photoshop, Gimp, Avidemux. Ofimàtica : Microsoft Office i Openoffice. Eines 2.0: Creació de blogs, gestió online de projectes i fitxers de dades, imatge, so i vídeo. EVA(entorns virtuals aprenentatge): Moodle.