• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

CFGM ACTIVITATS COMERCIALS

1r CURS

 • M-1: Dinamización del punto de venta

Mc Graw Hill, ISBN 978-8448624385.

 • M-10: Lifestyle elementary: coursebook (Només Coursebook)

Pearson/Logman, ISBN: 978-1-4082-37113.

 • M-12: Formació i orientació laboral 360º

Editex, ISBN: 9788413219943.

2n CURS

 • En principi, no es faran servir llibres.

 


CFGS DE GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

1r CURS

 • M-10: Lifestyle pre-intermediate: coursebook (Només coursebook)

Pearson/Longman, ISBN: 978-1408237175.

2n CURS

 • En principi, no es faran servir llibres.

 


CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT

1r CURS

 • M-11: Lifestyle pre-intermediate (Només Coursebook)

Pearson/Longman, ISBN: 978-1-4082-237175

2n CURS

 • En principi, no es faran servir llibres.


CFGS COMERÇ INTERNACIONAL  

1r CURS

 • M-12: FRANCES "Français.com" (Llibre de text i quadern d’exercicis),

Clé International, ISBN Livre: 9782090386899, ISBN Cahier d’activités: 9782090386905.

2n CURS

 • En principi, no es faran servir llibres.

 


CFSG TRANSPORT I LOGÍSTICA

1r CURS

 • M-2: Gestión Administrativa del Comercio Internacional

Marcombo, ISBN: 9788426733092.

 • M-11: Lifestyle Pre-Intermediate (Només Coursebook)

Pearson/Longman, ISBN: 139781408237175.

 • M-12: FRANCES "Français.Com" (Llibre De Text i Quadern d’exercicis)

Clé International, ISBN Livre: 9782090386899, ISBN Cahier d’activités: 9782090386905

 • M-9: Transporte Internacional de Mercancías ( José F. Álvarez Ochoa)

Editorial Paraninfo, ISBN: 9788428337748

2n CURS

 • En principi, no es faran servir llibres.