• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

TIL 1r:
M-6: Logística d’emmagatzematge (edició en català)
Marcombo, ISBN: 978-8426726414.  
 
CI 1r:
M-6: Logística d’emmagatzematge (edició en català)
Marcombo, ISBN: 978-8426726414.
  
GVEC 2n:
M-6: Logística d’emmagatzematge (edició en català)
Marcombo, ISBN: 978-8426726414.