• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títol: Tècnic en Activitats Comercials modalitat DUAL

Durada: 2 cursos

1r. Curs

924 hores en el centre educatiu distribuïdes de:
Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:30
Els alumnes que hagin estan seleccionats per realitzar el DUAL a partir del mes de juny comencen l’estada a l’empresa i estaran amb horari de matí o tarda entre 30 i 40 hores setmanals i amb un mes de vacances.

2n. Curs.

Els alumnes que segueixen el DUAL realitzen 416 hores en el centre educatiu distribuïdes de:
Dilluns a dimecres de 8:00 a 13:30
A partir del 15 de setembre, els dijous, divendres i dissabtes, aniran a l’empresa i faran depenen de l’empresa 20 o 24 hores setmanals, per tal de complir el total de les 1000-1200 hores.

Empreses col·laboradores amb la modalitat DUAL:

empACdual

L'estada és remunerada amb beca salari

Els alumnes que no segueixen la modalitat DUAL, la durada del curs és de 2.000 hores curriculars distribuïdes en:

1r. Curs.
924 hores en el centre educatiu
Horari de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres.

2n. Curs.
726 hores en el centre d’estudis
Horari de 8:00 a 13:30 de dilluns a divendres.
i 350 de pràctiques a l’empresa a partir del mes d’octubre amb horari de tarda, preferentment de 16:00 a 20:00

Descripció: Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

 

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

 • Venedor tècnic.
 • Representant comercial.
 • Orientador comercial;
 • Televenedor.
 • Venda a distància;
 • Teleoperador de centre d’atenció telefònica;
 • Informació i atenció al client;
 • Caixer reposador.
 • Operador de centre d’atenció multicanal;
 • Administrador de continguts en línia;
 • Comerciant de botiga;
 • Gerent de petit comerç;
 • Tècnic en gestió d’estocs i magatzem;
 • Cap de magatzem;
 • Responsable de recepció de mercaderies;
 • Responsable d’expedició de mercaderies;
 • Tècnic en logística de magatzems;
 • tècnic o tècnica d’informació i atenció al client en empreses.

 

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic en Activitats Comercials, et permet accedir:

 • A batxillerat,
 • A un cicle de grau superior de formació professional

Descripció del contingut curricular

MÒDUL PROFESSIONAL

1r. CURS

2n. CURS

M01 Dinamització del Punt de Venda (165 hores) 

UF 3 Accions promocionals en el punt de venda
UF 2 Aparadorisme: muntatge i manteniment
UF 1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva.

 

33
66


 

 

66

M02 Gestió de Compres (99 hores)

UF1 Aprovisionament.
UF2 Procés de compres i seguiment.

 

33
66

 

M03 Gestió d’un Petit Comerç (165 hores)

UF1 Emprenedoria i creació d’empresa.
F2 Gestió econòmica.
UF 3 Procés administratiu, comptable i fiscal.


33
66
66

 

M04 Processos de Venda (165 hores)

UF 1 Venda al consumidor final.
UF 2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions.
UF 3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda.


 

66
66
33

 

M05 Serveis d’Atenció Comercial (132 hores)

UF 1 Atenció presencial i telefònica al client.
UF 2 Atenció per escrit al client.
UF 3 Serveis al consumidor i gestió de la relació amb clients (CRM)

 

 

33
33
66

M06 Tècniques de Magatzem (132 hores)

UF 1 Organització i seguretat del magatzem
UF 2 Recepció de mercaderies
UF 3  Expedició de mercaderies
UF4 Inventari i gestió d’estocs

 


33
33
33
33

M07 Venda Tècnica (165 hores)

UF 1 Venda de serveis
UF2 Venda de productes comercials
UF 3 Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris
UF 4 Telemàrqueting

 

 

33
78
33
21

M08 Anglès (99 hores)

UF 1 Anglès tècnic.


99

 

M09 Aplicacions Informàtiques per al Comerç (165 hores)

UF 1 Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa
UF 2 Edició digital de material publicitari
UF 3 Gestió informatitzada per al comerç

 


33
66
66

M10 Comerç Electrònic (99 hores)

UF 1 Gestió de la web i la botiga virtual.
UF 2 Execució del pla de màrqueting
UF 3 Comunicació empresarial en l’entorn digital45
33
21

 

M11 Màrqueting en l’Activitat Comercial (99 hores)

UF 1 Recerca d’informació i pla de màrqueting.
UF 2 Producte i distribució.
UF 3 Preu i comunicació.57
21
21

 

M12 Formació i Orientació Laboral (99 hores)

UF1 Incorporació al treball.
UF 2 Prevenció de riscos laborals.

 

66
33

 

M13 Síntesi d’Activitats Comercials (66 hores)

UF1 Síntesi d’activitats comercials


66

 

M14 Formació en Centres de Treball (350 hores)

 

350

TOTAL

990

1.010

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament