• FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

Família Professional: Comerç i Màrqueting

Títol: Tècnic en Activitats Comercials modalitat DUAL

Durada: 2 cursos

1r. Curs

924 hores en el centre educatiu distribuïdes de:
Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:30
Els alumnes que hagin estan seleccionats per realitzar el DUAL a partir del mes de juny comencen l’estada a l’empresa i estaran amb horari de matí o tarda entre 30 i 40 hores setmanals i amb un mes de vacances.

2n. Curs.

Els alumnes que segueixen el DUAL realitzen 416 hores en el centre educatiu distribuïdes de:
Dilluns a dimecres de 8:00 a 13:30
A partir del 15 de setembre, els dijous, divendres i dissabtes, aniran a l’empresa i faran depenent de l’empresa 20 o 24 hores setmanals, per tal de complir el total de les 1000-1200 hores.

Empreses col·laboradores amb la modalitat DUAL:

empACdual

L'estada és remunerada amb beca salari

Els alumnes que no segueixen la modalitat DUAL, la durada del curs és de 2.000 hores curriculars distribuïdes en:

1r. Curs.
924 hores en el centre educatiu
Horari de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres.

2n. Curs.
726 hores en el centre d’estudis
Horari de 8:00 a 13:30 de dilluns a divendres.
i 350 de pràctiques a l’empresa a partir del mes d’octubre amb horari de tarda, preferentment de 16:00 a 20:00

Descripció: Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

 

Sortides professionals:

Amb aquest títol es pot accedir al món laboral com a:

 • Venedor tècnic.
 • Representant comercial.
 • Orientador comercial;
 • Televenedor.
 • Venda a distància;
 • Teleoperador de centre d’atenció telefònica;
 • Informació i atenció al client;
 • Caixer reposador.
 • Operador de centre d’atenció multicanal;
 • Administrador de continguts en línia;
 • Comerciant de botiga;
 • Gerent de petit comerç;
 • Tècnic en gestió d’estocs i magatzem;
 • Cap de magatzem;
 • Responsable de recepció de mercaderies;
 • Responsable d’expedició de mercaderies;
 • Tècnic en logística de magatzems;
 • tècnic o tècnica d’informació i atenció al client en empreses.

 

Sortides acadèmiques:

Amb aquesta titulació de Tècnic en Activitats Comercials, et permet accedir:

 • A batxillerat,
 • A un cicle de grau superior de formació professional

Descripció del contingut curricular

MÒDUL PROFESSIONAL

M01 Dinamització del Punt de Venda 

UF 3 Accions promocionals en el punt de venda
UF 2 Aparadorisme: muntatge i manteniment
UF 1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva.

M02 Gestió de Compres 

UF1 Aprovisionament.
UF2 Procés de compres i seguiment.

M03 Gestió d’un Petit Comerç 

UF1 Emprenedoria i creació d’empresa.
F2 Gestió econòmica.
UF 3 Procés administratiu, comptable i fiscal.


M04 Processos de Venda

UF 1 Venda al consumidor final.
UF 2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions.
UF 3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda.

M05 Serveis d’Atenció Comercial 

UF 1 Atenció presencial i telefònica al client.
UF 2 Atenció per escrit al client.
UF 3 Serveis al consumidor i gestió de la relació amb clients (CRM)

M06 Tècniques de Magatzem

UF 1 Organització i seguretat del magatzem
UF 2 Recepció de mercaderies
UF 3  Expedició de mercaderies
UF4 Inventari i gestió d’estocs

M07 Venda Tècnica 

UF 1 Venda de serveis
UF2 Venda de productes comercials
UF 3 Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris
UF 4 Telemàrqueting

M08 Anglès 

UF 1 Anglès tècnic.

M09 Aplicacions Informàtiques per al Comerç 

UF 1 Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa
UF 2 Edició digital de material publicitari
UF 3 Gestió informatitzada per al comerç

M10 Comerç Electrònic 

UF 1 Gestió de la web i la botiga virtual.
UF 2 Execució del pla de màrqueting
UF 3 Comunicació empresarial en l’entorn digital

M11 Màrqueting en l’Activitat Comercial

UF 1 Recerca d’informació i pla de màrqueting.
UF 2 Producte i distribució.
UF 3 Preu i comunicació.

M12 Formació i Orientació Laboral

UF1 Incorporació al treball.
UF 2 Prevenció de riscos laborals.

M13 Síntesi d’Activitats Comercials 

UF1 Síntesi d’activitats comercials

M14 Formació en Centres de Treball 

 Més informació - Consultar Web Departament d'Ensenyament