• FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

L'alumnat d'APSD utilitzarà el següent llibre d'anglès:

LIFESTYLE (ELEMENTARY COURSEBOOK)
ED.PEARSON
ISBN:978-1-4082-3711-3