• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

admin2

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic en Gestió Administrativa

Durada: 2.000 hores. 1.650 hores en el centre educatiu i 350 hores en centres de treball (mòdul 13) 2 anys acadèmics


Competència General:  La competència general d'aquest títol consisteix en activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfació del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Ocupacions: 

 • Auxiliar administratiu
 • Ajudant d'oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió comercial
 • Auxiliar administratiu de les Administracions Públiques
 • Recepcionista
 • Empleat d'atenció al client
 • Empleat de Tresoreria
 • Empleta de mitjans de pagamen

 

Descripció del contingut curricular:

Primer Curs

MP01  Comunicació empresarial i atenció al client (99 h)
MP02  Operacions administratives de compravenda (165 h)
MP03  Operacions administratives de recursos humans (99 h)
MP05  Tècnica comptable (165 h)
MP07  Tractament informàtic de la informació (132 h)
MP10  Empresa i administració (165 h)
MP08  Operacions administratives de suport (66 h)
MP09  Anglès (99 h)

Segon Curs

MP01 Comunicació empresarial i atenció al client (66 h)
MP04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 h)
MP06 Tractament de la documentació comptable (132 h)
MP07 Tractament automàtic de la informació (99 h)
MP11 Empresa a l’aula (132 h)
MP12 Formació i orientació laboral (99 h)
MP13 Formació en centres de treball (350 h)


Serveis i activitats: 

 • Aula de simulació
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades tècniques
 • Concurs “Vidal empren”
 • Participació en concursos,  jornades,  premis,...
 • Activitats destacades del cicle