• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

admin2

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Durada del cicle: 2.000 hores, 2 cursos acadèmics

Horari:

Matí: 08.00 a 14.30

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix en activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Sortides professionals

Auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, auxiliar administratiu de cobraments i pagaments, administratiu comercial, auxiliar administratiu de gestió  de personal, auxiliar administratiu de les administracions publiques, recepcionista, empleat d’atenció al client, empleat de tresoreria, empleat de mitjans de pagament.

 

MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS

MP 01 Comunicació empresarial i atenció al client 165 h

MP 02 Operacions administratives de compravenda 132 h

MP 03 Operacions administratives de recursos humans 99 h

MP 05 Tècnica comptable 132 h

MP 07 Tractament informàtic de la informació 132 h

MP 08 Anglès 99 h

MP 09 Empresa i Administració 132 h

MP 12 Formació i Orientació Laboral 66 h

 

MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS

MP 04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 h

MP 06 Tractament de la documentació comptable 132 h

MP 07 Tractament informàtic de la informació 99 h

MP 10 Empresa a l'aula 264 h

MP 12 Formació en centres de treball 416 h

  • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FPCT

 

Vies d’accés

  • Tenir el títol d’ESO.
  • Haver superat la Prova d’accés als CFGM.

Serveis i activitats   

  • Aula de simulació SEFED
  • Aula virtual: Moodle
  • Jornades Tècniques d’FP /Sortides curriculars específiques