• FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

admin2

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Durada del cicle: 2.000 hores, 2 cursos acadèmics

Horari:

Matí: 08.00 a 14.30

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix en activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Sortides professionals

 • Auxiliar administratiu
 • ajudant d’oficina
 • auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • administratiu comercial
 • auxiliar administratiu de gestió  de personal
 • auxiliar administratiu de les administracions publiques
 • recepcionista
 • empleat d’atenció al client
 • empleat de tresoreria
 • empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS PRIMER CURS

MP 01 Comunicació empresarial i atenció al client 165 h

MP 02 Operacions administratives de compravenda 132 h

MP 03 Operacions administratives de recursos humans 99 h

MP 05 Tècnica comptable 132 h

MP 07 Tractament informàtic de la informació 132 h

MP 08 Anglès 99 h

MP 09 Empresa i Administració 132 h

MP 11 Formació i Orientació Laboral 66 h

 

MÒDULS PROFESSIONALS SEGON CURS

MP 04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 h

MP 06 Tractament de la documentació comptable 132 h

MP 07 Tractament informàtic de la informació 99 h

MP 10 Empresa a l'aula 264 h

MP 12 Formació en centres de treball 416 h

 • Es contemplen les exempcions parcial i total de l’ FPCT

 

Vies d’accés

 • Alumnat que està cursant 4t d'ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. 
 • Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. 
 • Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt –PFI–) o té altres requisits d'accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys. 

Serveis i activitats   

 • Aula d'empresa simulada, on es treballa amb el programa SEFED
 • Aula virtual: Moodle
 • Jornades Tècniques d’FP /Sortides curriculars específiques
 • Aules d'informàtica
 • Possibilitat de fer les pràctiques a algun país de la Unió Europea.