Euroports, empresa lider Port de Tarragona amb la dual TIL

L'empresa EUROPORTS IBÉRICA TPS, lider de diferents sectors dins del Port de Tarragona, representada per Ignacio Gerona, Cap d'Operacions d'una terminal i ex-alumne del CFGS de Transport i Logística (excel.lent), va explicar tots els negocis que lidera la seva empresa, les terminals que gestionen: carbó, multiproducte, pasta de paper, cereals, Ro-Ro, entre moltes d'altres, als alumnes de TIL.
Es tracta d'una empresa molt compromesa amb el cicle formatiu, en l'FCT, la dual i la inserció laboral dels nostres alumnes. Va ser una presentació molt professional organitzada pels tutors de primer i segon de TIL: Roser Galofré i Manel García. 
Molt agraïts per la seva col.laboració i interès.