Puerto Transportes 91, SL  Dual Transport i Logística

El cap d'administració de l'empresa PUERTO TRANSPORTES 91, SL, ubicada al Polígon de Constantí i dedicada al transport de mercaderies per carretera i a l'emmagatzematge (és a dir com a operadors logístics) Santiago Canela (ex-alumne del CFGS TIL de les primeres promocions) i el seu consultor-gestor Sr. Borja Arrizabalaga, ens van explicar el funcionament de les seves instal·lacions, magatzems, vehicles, oficines, àrees de negoci, trànsits i la seva organització. Es tracta d'una empresa familiar que ha crescut força i que ha implementat nous sistemes de gestió, han signat el conveni dual pels nostres alumnes. 
La visita va ser organitzada pels tutors de TIL: Roser Galofré i Manel García. Els volem agrair l'interès i col.laboració envers nosaltres.