Llaza World SA, empresa lider sector tendalls amb la dual TIL

 

Van presentar l'empresa LLAZA WORLD, la Cap de RRHH Inmaculada Sardoy i el Cap de Transports David Rodríguez, líders mundials en la fabricació de mecanismes per a tendals, als alumnes del CFGS de TIL dual. Exporten a molts mercats mundials i fa especial il·lusió ja que el Cap del Departameent de transports va ser alumne nostre. Van explicar les principals activitats comercials que realitzen a més de les tasques del departament de Transport, Logística i entregues, molt interessant pels alumnes. L'acte l'organitzaren els tutors de TIL de primer i segon curs, la Roser Galofré i el Manel García. Els volem agrair l'interès.