Conveni de col·laboració dual signat amb BASF

L'institut Francesc Vidal i Barraquer ha signat un conveni de col·laboració dual per 4 anys amb l'empresa BASF Española, SL de Tarragona per als cicles en dual Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d'Aplicacions Web i Administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil ciberseguretat).