Activitat de classe del cicle formatiu d'Assistència a la Direcció

L'alumnat de 2n curs d'Assistència a la Direcció, el passat 18 de febrer de 2020, va explicar com utilitzar els elements simbòlics en els actes institucionals, ordenant la normativa de protocol i precedències oficials entre l'Estat i les institucions. Conèixer les normes que regeixen el protocol, així com les pautes de comportament, ajuda en la organització dels actes. Aquesta activitat s'engloba dintre del mòdul professional 8, Protocol Empresarial

Activitat de classe del cicle formatiu d'Assistència a la Direcció

Activitat de classe del cicle formatiu d'Assistència a la Direcció

Activitat de classe del cicle formatiu d'Assistència a la Direcció