Les capacitat clau treballades als cicles formatius des d'EIE

Les capacitats clau cada cop són més importants, per aquesta raó des de FOL hem decidit, aquest curs, incloure dins del currículum d’Empresa i Iniciativa Emprenedora un Nucli Formatiu de 20 hores dedicat a aquest tema.

Les capacitats que hem tractat han estat: innovació i creativitat, autonomia i responsabilitat, l’organització, lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, resolució de conflictes i presa de decisions.

Les hem tractat des d’un punt de vista dinàmic, didàctic i utilitzant tant les noves tecnologies com les noves metodologies com el visual thinking, flipped, etc.

Amb l’ajut de dinàmiques divertides hem treballat un tema tan important, actual i transversal com són les Capacitats Claus.

Les capacitat clau treballades als cicles formatius des d'EIE

Les capacitat clau treballades als cicles formatius des d'EIE

TAGS: ,