Lidl

Presentació Dual de Lidl als alumnes del CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials per part pel Sr. Carlos Crespo, cap de desenvolupament i processos.
Els alumnes interessats, després, van fer una dinàmica de grup i les entrevistes personals, per tal de determinar el candidats que faran la formació DUAL a partir del mes de juny.