ConferenciaCriminologia
Els alumnes de 1r de batxillerat han assistit a una conferencia sobre ciencia i investigació de crims impartida pel professor de la URV, Laureano Jiménez.
Ha sigut molt entretinguda i han pogut veure com s'aplica el mètode científic i la ciència a la resolució de crims.
ConferenciaCriminologia