Visita preparatòria a Bèlgica

A finals del mes de maig, la professora Tània Llort del departament d’administració i gestió va realitzar una visita preparatòria a Bèlgica.

Va visitar l’institut “CLW VTI Brugge”, el qual té estudis relacionats, entre d’altres, amb la família de comerç i màrqueting i que ens ha acollit una alumna per realitzar una mobilitat i dur a terme les seves pràctiques a “The Beer Museum”, lloc que també va visitar.

A més a més, va visitar un institut d’Antwert, el qual també ha acollit una alumna de la família d’administració i gestió per dur a terme pràctiques no curriculars. Aquest institut compta amb estudis relacionats amb les famílies de comerç i màrqueting, administració i gestió i serveis a la comunitat, entre d’altres.