Activitat Team Building

L'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió administrativa, Activitats comercials, Sistemes microinformàtics i xarxes i Atenció a  persones en situació de dependència ha participat en les activitats de Team building realitzades al Parc Francolí de Tarragona, amb  l'objectiu de millorar el treball en equip i les relacions interpersonals. L'experiència ha estat molt enriquidora.