Us animem a la vostra participació activa, sigui presentant candidatura i/o també bé el dia de les votacions exercint el vot democràtic. 

Sector Pares/Mares/Tutors legals: 23/11/2023 de 19:00h a 20:00h a Consergeria del centre.

Sector Alumnat:  21/11/2023 de 13:30h a 16:00h al vestíbul de consergeria del centre.