Xerrada Mar Pàmies

El passat 4 de maig l'alumnat de 1r de batxillerat de la modalitat del social va rebreuna conferència a càrrec de Mar Pàmies de la facultat d'economia i empresa de la URV titulada "El màrqueting en l'actualitat. Què fan les empreses perquè comprem els seus productes?" Les noves tecnologies han provocat que la forma de fer màrqueting evolucioni i s'adapti a les xarxes socials, els canals per arribar al públic objectiu s'han multiplicat i les estratègies que utilitzen les empreses cada vegada estan més segmentades i especialitzades.

També van aprofitar per explicar-nos els diferents graus (Administració i Direcció d'Empreses, Finances i Comptabilitat i Economia) i doble graus (Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat, Administració i Direcció d'Empreses i Dret, Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils i Administració i Direcció d’Empreses i Màrqueting) que ofereix la facultat, fent una pinzellada de les principals diferències entre cadascun.

Ha sigut molt interessant per l'alumnat per endinsar-se en aquest món i conèixer una mica més les seves opcions de futur.