Empreses de DUAL TIL 2/2

El passat 20 d’abril l’alumnat de les empreses simulades Desk-Tgn S.L.S, Printing Digital S.L.S, Vidal Events S.L.S, Tarracoffice S.L.S i Vidal Prevenció S.L.S, dels cicles formatius de Gestió Administrativa, ADIR, Comerç Internacional i Gestió Administrativa en l’Àmbit Jurídic, va participar en el III Meeting Point d’Empreses Simulades, organitzat per l’Institut de l’Ebre, de Tortosa.

L’alumnat va tenir l’oportunitat de trobar-se amb la resta d’empreses simulades que van participar, i amb les que van poder fer una jornada intensa de NETWORKING: negociar, comprar i vendre personalment amb els companys/es de les altres empreses participants.

Paral·lelament a l'activitat firal es van desenvolupar els concursos Elevator Pitch, Mystery Shopping i Millor Estand.