El professorat del Vidal ens formem!

Durant tres dies rebrem píndoles formatives del Servei d'Atenció a Homes de l'Ajuntament de Tarragona. La formació se centra en la perspectiva de gènere aplicada a les noves masculinitats.

Són les qüestions de gènere un afer exclusivament femení? Quin paper poden tenir els homes en l'equitat de gènere? Com es poden afrontar els conflictes de gènere sense caure en la "guerra de sexes"?
En l'última dècada la interpel·lació als homes per a l'erradicació de les violències masclistes i per a la justícia de gènere ha anat prenent rellevància social i política. I d'aquesta interpel·lació n'han sortit diferents enfocaments sobre la responsabilitat masculina en els temes de gènere.

A través de diferents metodologies intentarem aprendre i abordar aquesta temàtica per continuar formant persones en el nostre institut.

 El professorat del Vidal ens formem!