El dia 13 d'octubre de 2022, es va portar a terme en l'Institut F. Vidal I Barraquer una taula rodona molt profitosa dirigida pel Director General de Formació Professional senyor Àngel L. Miguel amb els directors de centres públics de Formació Professional.

 Taula Rodona de Formació Professional

 Taula Rodona de Formació Professional