Grup Andreu Pintaluba amb el dual de TIL i de CI

 
El Cap de RRHH del grup d'empreses Andreu Pintaluba/Alifarma, el Sr. Ignasi Garreta, va presentar a la Sala d'actes del Centre, la proposta dual tant per Transport i Logística. com per Comerç Internacional, en primer lloc a què és dedica aquest important grup empresarial, dedicat a la alimentació animal, productes veterinaris, additius i conservants alimentaris, la cultura d'empresa, actituds per a treballar, aptituds i coneixements que requereixen per a ser seleccionats/des per l'estada dual, va ser molt interessant, els alumnes els va semblar una gran aposta de futur ja que el grup té un creixement exponencial, va estar organitzat pels professors Roser Galofré, Manel García i Eduard Ciurana. Moltes gràcies per l'interès demostrat per l'empresa des de fa anys, ja que tenim força inserció laboral al grup.