Organització de l’atenció a persones en situació de dependència

El grup de 2n A d’APSD, des del mòdul d’Organització de l'atenció a persones en situació de dependència, ha elaborat una programació setmanal per a un centre assistencial (residència, centre de dia, etc.) o centre de salut mental on s'han tingut en compte, els següents punts:

  • Definir el tipus de centre i el nivell de dependència del col·lectiu al qual dirigien la programació. 

  • Establir l'horari de les activitats obligatòries, voluntàries i opcionals, tenint en compte  les necessitats (físiques o psicològiques) de les persones usuàries i dels recursos (tant humans com materials) que requereix cada activitat. 

  • Escollir una de les activitats programades, desenvolupar-la en un taller i implementar-la  tenint en compte l'objectiu, durada, material i espai, desenvolupament i avaluació.

En parelles, l'alumnat va elaborar diferents tallers d'estimulació cognitiva, creativitat, reminiscència, manualitats, etc. La seva implementació es va dur a terme amb les persones usuàries de la residència Baix Camp (Cambrils) i de l'associació de Salut Mental la Muralla (Tarragona). 

L’alumnat va haver d’improvisar i ser resolutiu per dur a terme el seu taller, ja que es van donar situacions diverses que no s'esperaven, com per exemple la manca de material, limitació d'espais, nivell de dependència de les persones usuàries, etc. 

Una vegada fet el taller, l’alumnat va rebre d’una banda la valoració de les persones usuàries i de la professora i de l'altra, van haver de fer una autoavaluació donat que és una eina que els permet reflexionar sobre quins aspectes canviarien o millorarien si tornessin a implementar el taller. 

Hem gaudit amb aquesta activitat curricular que a més, ha sigut una experiència molt enriquidora, tant pel col·lectiu amb dependència com per l’alumnat de 2n d’APSD. 

Podeu veure un petit vídeo seguint aquest enllaç.