Gamificació per aprendre a desencriptar

El grup de 1r A d'SMX (la meitat que ocupa l'aula 305) ha utilitzat un servidor de realitat virtual que s'està implementant des de la coordinació d'InnovaFP.
 
L'alumnat ha hagut de recórrer el món virtual buscant pistes i resolent alguns reptes de desencriptació que estan relacionats amb el currículum del mòdul 6 (Seguretat Informàtica) per tal de poder anar avançant en la seva aventura.