Comunicació - Avisos

Dades d'especial interès

bar cantina

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES PER PART DELS LICITADORS FINALITZA EL 19 DE DESEMBRE DE 2018, A LES 13 HORES  

  

pdf  Prescripcions tècniques

 

word icon  Annexos