El projecte REP s’ inicia el curs 2013-14.

Actualment és una eina de motivació que sorgeix de la metodologia de treball basada en projectes i treball col·laboratiu.

Els alumnes de grau mitjà i superior dels cicles formatius d’ informàtica (SMX i ASIX) desenvolupen part del seu currículum, treballant en grups amb la finalitat de recuperar material informàtic en desús per fer donacions a altres centres on sigui útil.

graf1

graf2

 

Està alineat amb els objectius fixats en el pla estratègic del centre, on es pretén fomentar les iniciatives emprenedores i innovadores de tota la comunitat educativa.

Em l’àmbit pedagògic, ens permet consolidar capacitats claus com l’ esforç, la responsabilitat i el respecte. Al mateix temps, l’alumnat desenvolupa les habilitats socials i aconsegueix, per part de les escoles, el reconeixement d’ un treball ben fet!

La difusió d’ aquest projecte ha fet que diferents empreses facin aportacions de maquinari en desús que també es revisa i actualitza per fer més donacions a les escoles públiques.

Els centres i alumnes que s’ han vist beneficiats cada cop són més diversificats.

 

 

graf3

graf4