Proves d'accés CFGS 2024

 
En el nostre centre únicament es portaran a terme les proves d'accés a CFGS. Per informació de les proves d'accés a CFGM: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
 

Cicles formatius de grau superior

El Departament d'Educació convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d'accés).

INSCRIPCIÓ
del 7 (a partir de les 9 h) fins al 18 de març de 2024 (Sol·licitud per Internet)

Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les  que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques.

Els aspirants amb necessitats específiques degudament acreditades, hauran de marcar la casella suport en la inscripció i fer arribar la documentació pertinents no més tard del 25 de març del 2024 al Departament d’Educació

PAGAMENT DE LA TAXA
39,95€
fins al 19 de març de 2024 (abans de les 22 h)
Informació de bonificacions en apartat de TAXES

LLISTES PROVISIONALS D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
A partir del 4 d'abril de 2024
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011025:LOGIN:12837975466405:::

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AL CENTRE:

Del 05 d'abril al 18 d’abril de 2024 (en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 13 i dimarts i dijous de 17:30 a 18:30)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Educació, en l’apartat de documentació), si escau:

 • Aspirants exclosos a la llista provisional
  • perquè no han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

 • Aspirants que sol·liciten l'obtenció de puntuació complementària:
 • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:
  • Documents justificatius corresponents.

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS
A partir del 25 d'abril de 2024

PROVA

Part comuna: 14 de maig de 2024

 • 15:30h. Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16h. Primer bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Llengua Castellana
 • 18h. Descans
 • 18:30h. Segon bloc:  Llengua Catalana i Matemàtiques

Part específica: 15 de maig de 2024

 • 15:30h. Verificació de la identitat dels aspirants
 • De 16h. a 19h. Matèries específiques triades.

MATERIAL QUE S'HA DE PORTAR EL DIA DE LA PROVA

Tots els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. 

A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. 

Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d'altres aspirants.

 PART COMUNA

Matèria

Material específic

Llengua catalana

Cap material específic

Llengua castellana

Cap material específic

Anglès

Cap material específic

Francès

Cap material específic

Alemany

Cap material específic

Matemàtiques

Calculadora científica
Regle graduat
Semicercle graduat (transportador)
Llapis
Goma d'esborrar
Compàs

PART ESPECÍFICA

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. 

A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. 

Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d'altres aspirants. 

Biologia

Calculadora científica

Ciències de la terra i el medi ambient

Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d'esborrar
Dos llapis de colors

Química

Calculadora científica

Educació física

Cap material específic

Física

Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d'esborrar

Tecnologia industrial

Calculadora científica

Dibuix tècnic

Llapis HB
Goma d'esborrar
Regle graduat
Joc d'escaire i cartabó
Compàs
Cinta adhesiva

Geografia

Calculadora científica

Economia de l'empresa

Calculadora científica

Psicologia i sociologia

Cap material específic

Segona llengua estrangera: anglès

Cap material específic

Segona llengua estrangera: francès  

Cap material específic

QUALIFICACIONS PROVISIONALS
a partir del 3 de juny de 2024

RECLAMACIONS
Termini per a presentar reclamacions al centre: del 4 al 6 de juny de 2024 a les 12h (migdia). Enviar correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

QUALIFICACIONS DEFINITIVES
a partir del 10 de juny de 2024

 
EMISSIÓ DE CERTIFICATS (Tot aprovat)
a partir del 11 de juny de 2024 recollir a la secretaria del centre,  de dilluns a divendres de 10h a 13h.

 --------------


 CONVOCATÒRIA D'INCIDÈNCIES S'adreça a aspirats que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova
Fins el 14 de maig de 2024 a les 12:00 hores


LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA D'INCIDÈNCIES
No més tard del 17 de maig de 2024

 PROVA TRIBUNAL D'INCIDÈNCIES
El 22 de maig de 2024, matí 9:30 part comuna i tarda 16:00  part específica

Més informació a la web del Departament d’Educació:  http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

 

Avís: 

Aquesta comunicació és informativa. Poden haver-hi errors tipogràfic i de dates. És responsabilitat de cadascú comprovar les dades aquí exposades. 

La informació definitiva està al web corresponent de la Generalitat de Catalunya - Departament d'educació: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/.

RELACIÓ MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA
PROVES D’ACCÉS A GS

President: Xavi M. P.

Secretària: Eva L. M.

Vocals: Judit J. G,  Marta L. LL., Patricia G. C., Sonia A. G. , Pilar S. C.,  Andrea L. VBH., Carmen A. G., Gemma S. O., Albert D. M,  Jose V. C.,  Iris P. G., Vicent A. P., Jose A. A.