Avís:

 • Els enllaços estaran operatius segons disponibilitat
 • La informació proporcionada en aquesta pàgina està subjecta a possibles canvis del Departament d'Educació i d’actualització de la pàgina en relació a les diverses publicacions. Per aquests motius, abans de començar i durant el procés de preinscripció l’heu d’anar revisant.


 Cicles Formatius de Grau Mitjà

(alumnat amb CONTINUÏTAT)

 Preinscripció i matrícula

A

Criteris d’assignació de plaça

B

Preparació de la documentació

C

Calendari

Presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció

ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

Poden participar en aquest procés:

 1. L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l'ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d'adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d'ESO. També pot participar-hi l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
 2. L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l'alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
 3. L'alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

És molt important respectar les dates de presentació, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció.

1

Del 12 al 18 d’abril de 2023: presentació de sol·licituds

Fins al 19 d’abril de 2023 es pot presentar la documentació acreditativa que no s'hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Codi de centre: 43005704

En cas de tenir alguna dificultat per a realitzar la preinscripció podeu passar pel centre el 14, 17 o el 18 d’abril de les 12:00 a 14:00 hores.

Enllaç per demanar cita prèvia.

2

28 d’abril de 2023: Publicació de la  llista provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses

3

Del 28 d’abril al 3 de maig de 2023:  Presentació de reclamacions

Presentació reclamacions

Molt important revisar la qualificació dels estudis que proporcionen l’accés als CFGM, abans que s'acabi el període de reclamacions.

8 de maig de 2023: Publicació de la  llista de definitiva de sol·licituds admeses i excloses i nombre de sol·licituds admeses en primera petició.

Llista sol·licituds admeses i excloses

Nombre de sol·licituds admeses en primera petició

31 de maig de 2023: llista de sol·licituds amb puntuació provisional (a partir de les 11h)

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Llista sol·licituds puntuació provisional

Del 31 de maig al 7 de juny de 2023: Presentació de reclamacions

Presentació reclamacions

14 de juny de 2023: llista de sol·licituds una vegada resoltes les reclamacions

Llista sol·licituds resoltes les reclamacions

20 de juny de 2023: llista ordenada

Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte la puntuació de criteris específics de prioritat, de més a menys.

Llista ordenada per assignació de places

30 de juny de 2023: oferta final de places

Publicació del nombre definitiu de places per centre i curs, que és el que s'utilitza per a l'assignació de places.

Oferta final de places

4

30 de juny de 2023: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Llista alumnes admesos

Llista d’espera

Alumnes preinscrits al centre

Formalitza la matrícula

5

Del 3 al 7 de juliol de 2023: matrícula dels alumnes preinscrits a CFGM amb continuïtat  amb plaça assignada

5.1. DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA        

 • 1 fotografia tipus carnet.
 • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d'aquests documents, el passaport.
 • Menors d'edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
 • 1 còpia targeta sanitària.
 • Original i còpia resguard títol d'ESO, o certificat de les qualificacions globals d'ESO, o certificat de la prova d'accés a CFGM, o certificat CAM o d'altres.
 • El dia de la matrícula us informarem de com fer el pagament.
 • Full de matrícula (En el cas de no poder-lo imprimir i emplenar, el facilitarem al centre però mireu de portar un bolígraf).

L’alumnat queda oficialment matrículat quan ha entregat tota la documentació i formalitzat el pagament o justificant de la bonificació d’aquest.

5.2. CALENDARI DE MATRÍCULA DEL CENTRE

Per tal d'organitzar la matrícula i evitar cues innecessàries s'ha establert el següent horari i calendari de matrícula de CFGM:

 • Dia 3 de juliol de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família d’Administració.
 • Dia 4 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família d'Informàtica.
 • Dia 5 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família de Serveis.
 • Dia 6 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat de la família de Comerç.
 • Dia 7 de juliol de de 9:00 a 11:00 hores: alumnat que no hagi pogut fer la matrícula en els dies assignats.

Us recordem que podeu autoritzar qualsevol persona per a la formalització de la matrícula. Únicament haureu de portar un full d'autorització manuscrit i signat per l'alumne/a i tota la documentació.

L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

5.3. PAGAMENT DE MATERIAL, SERVEIS I ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA.

Una vegada formalitzada la matrícula presencialment haureu de fer l'abonament. L'abonament es realitzarà mitjançant Dinantia. Si teniu qualsevol problema o dubte podeu passar per la secretaria del centre i us facilitarem l'ajuda necessària. Preu tot el curs (menors de 28 anys): 60 €

D     Gestió de la llista d’espera  - Juliol

1

19 de juliol de 2023 : Publicació de les places vacants

Es publicaran les places vacants a les quals podrà optar només l'alumnat en la llista d'espera

Places vacants

2

Del 19 al 20 (fins les 11:30) de juliol de 2023: Sol·licitud de les places vacants de la llista d’espera

 Es podran demanar les places vacants. Únicament l'alumnat de la llista d'espera (Llista d’espera) i fins les 11:30 hores del dia 20 de juliol. Us recordem que únicament hi ha llista d'espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció. Formulari demanda de placesL'alumnat de llista d'espera del torn de matí, podrà demanar també les places del mateix estudi del torn de tarda. Enviat el formulari, rebreu un correu amb les dades facilitades en el formulari que us servirà de resguard i que haureu de conservar. En el cas de no rebre el correu, ho podeu indicar a l'adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Places que s’han donat de la llista d’espera (Llista alumnat amb plaça) i podran passar a formalitzar la matrícula.

L'assignació de places es farà per ordre de llista d'espera i via.

Places assignades

3

21 de juliol de 2023 (d'11:30h a 13:30h): Matrícula de la llista d’espera

Cal portar la documentació que s’indica en l’apartat de DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

   

   E         Segona fase d’admissió

1

24 de juliol de 2023 (a la tarda): publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d'admissió

Alumnat sense plaça que ha fet la preincripció, pot ampliar la demanda de places a centres amb vacants.

Places vacants

2

Del 25 al 27 de juliol de 2023: segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places. Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d'admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d'espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç. El Dept. d'Educació els envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l'ampliació de sol·licituds, és alié al centre.

3

31 de juliol  de 2023:  publicació de la llista d'admesos i matrícula

Llista sol·licituds admeses

LA MATRÍCULA ES REALITZARÂ ELS DIES 1 i 4 DE SETEMBRE, DE 9 A 11 HORES.  L'ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.

Problemes de preinscripció i matrícula

En el cas de no estar inclòs en les llistes d'admesos o en la llista d'espera dels estudis que voleu fer, completeu aquest formulari.

En aquestes situacions el centre no pot fer res, per arreglar aquests errors de preinscripció o oblits fins que no s'acaba el termini oficial de preinscripció i matrícula. Però finalitzat aquest termini, si hi ha places al centre dels estudis que voleu fer, us podrem avisar per si continueu estan interessats en possibles vacants.

També traslladarem aquestes dades a l'administració per tal que sigui conscient d'aquests problemes i miri de ficar alguna solució.

CFGM: Enllaç formulari

Informació actualitzada el dia 11 d’abril de 2023