Us informem que s’ha obert el termini per sol·licitar les beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional per estudis postobligatoris per al curs 2023 - 2024.

Termini de presentació: del 27 de març al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

La sol·licitud de la beca s'ha de fer a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Trobareu més informació en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

O en la pàgina del Ministerio de Educación y Formación Profesional

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html