Mobilitat

Projectes Europeus


A fi de millorar i integrar la nostra acció formativa i cultural, a l'INS Vidal i Barraquer potenciem les relacions amb altres comunitats i països.

Fomentem que l'alumnat es formi criteris de la situació de la nostra cultura en el món a través del coneixement i contacte amb d'altres cultures.

Facilitem i ampliem al màxim de les nostres possibilitats l'opcionalitat en l'estudi de les llengües estrangeres i el coneixement de la seva cultura.

Promovem els intercanvis d'alumnat i professorat amb d'altres països, principalment dels del nostre àmbit cultural (UE).

Amb aquesta idea, al curs 11-12 es posa en marxa un projecte de mobilitat Tarragona-Orléans que ofereix a l'alumnat dels Cicles Formatius Superiors de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat la possibilitat de realitzar part de les seves pràctiques en centres i institucions franceses. El nostre soci per tirar endavant aquest projecte és el Lycée de Métiers Paul Gauguin d'Orléans, de l'Académie Orléans-Tours.

 • Al novembre de 2011, se signa el conveni entre el nostre centre i el Lycée Paul Gauguin d'Orléans.
 • Al febrer, una alumna francesa ve a realitzar les seves pràctiques a Tarragona. S'allotja a casa d'una de les nostres alumnes que faran estada a Orléans al juny.
 • Al juny, 4 alumnes de SSCC (1 d'ASCT, 1 d'IS, 2 d'EI) inicien la seva estada pràctica a tres empreses (un centre de discapacitats i dues llars d'infants). Fan la presentació a les empreses les professores Pilar Salcedo i Asun Martínez. L'estada es realitza en règim d'intercanvi amb famílies.

Curs 18-19

 • 1 alumna de GM de Gestió Administrativa realitza una estada a Dublín durant 8 setmanes amb l’ajuda d’una beca Erasmus+ gestionada per la Fundació Inform.
 • 3 alumnes de Comerç Internacional han realitzat una estada de 2 setmanes a l’Institut Libergier de Reims (França)
 • Intercanvi d’alumnat de Batxillerat del nostre centre amb alumnat del centre Kaufmannische Schule de Aalen, Alemania.
 • 6 alumnes de Grau Superior han realitzat les seves pràctiques durant 2 mesos en centres de treball de França i Irlanda amb l'ajuda d'una beca Erasmus+
 • 2 alumnes de GM d’Atenció en persones en situació de dependència han realitzat una estada d’un mes a Dublín amb l’ajuda d’una beca Erasmus+ gestionada pel Consorci de mobilitat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 • 4 membres del professorat han realitzat una estada formativa a Europa amb l’ajuda d’una beca Erasmus+ ( 2 a través d’un projecte propi i 2 a través del Consorci de mobilitat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya)
 • Tramitació  amb èxit d'un projecte Erasmus+ per tal de poder finançar la mobilitat de 6 alumnes que vulguin realitzar les pràctiques en un centre de treball europeu durant els propers cursos i de dues estades formatives per part de 2 membres del professorat.

Curs 17-18

 • 7 alumnes de Grau Superior han realitzat les seves pràctiques en centres de treball de França, Bèlgica, Irlanda i Regne Units amb l'ajuda d'una beca Erasmus+
 • 4 alumnes de Comerç Internacional han realitzat una estada de 2 setmanes a l’Institut Libergier de Reims (França)
 • Tramitació amb èxit d'un projecte Erasmus+ per tal de poder finançar la mobilitat de 8 alumnes que vulguin realitzar les pràctiques en un centre de treball europeu durant els propers cursos i de dues estades formatives per part de 2 membres del professorat.

Curs 16-17

 • 3 alumnes de Comerç Internacional realitzen les seves pràctiques en centres de treball d'Orleans (França) amb l'ajuda d'una beca Erasmus+
 • Es realitzen tallers per part de l'organització OPEN EUROPE, amb qui s'ha firmat un conveni de col·laboració, per tal de donar a conèixer al nostre alumnat diferents possibilitats de mobilitats internacionals. (tant de pràctiques com de voluntariat)
 • Tramitació amb èxit d'un projecte Erasmus+ per tal de poder finançar la mobilitat de 10 alumnes que vulguin realitzar les pràctiques en un centre de treball europeu durant els propers cursos i de dues estades formatives per part de 2 membres del professorat.

Curs 15-16

 • Tramitació amb èxit d'un projecte Erasmus+ per tal de poder finançar la mobilitat de 5 alumnes que vulguin realitzar les pràctiques en un centre de treball europeu durant els propers cursos

Curs 14-15

 • Al juny, realitza l'estada a Orléans una alumna d'educació Infantil. La presentació a la llar d'infants va córrer a càrrec de Raül Salas.

Curs 13-14

 • Al juny, realitza l'estada a Orléans una alumna d'educació Infantil. La presentació a la llar d'infants va córrer a càrrec de Manel Gómez.
 • A més a més, una alumna francesa fa pràctiques a l'institut i es cerca una altra empresa per a un altre alumne francès.

Curs 12-13

 • A l'octubre arriben els alumnes francesos a Tarragona per realitzar l'estada pràctica. S'allotgen a casa dels nostres alumnes. Des de l'institut es fa el seguiment i l'acompanyament de les famílies acollidores i dels alumnes francesos.
 • Al novembre, es presenta a Barcelona el projecte de mobilitat de l'Institut Vidal i Barraquer, al Seminari Mobilitat professional Catalunya - França : dinamitzar les xarxes de cooperació́.
 • El departament d'Ensenyament concedeix un ajut per cobrir les despeses del viatge dels quatre alumnes i dues professores que s'havia fet el curs anterior.
 • En finalitzar les classes, una alumna d'Educació Infantil realitza una estada pràctica d'un mes a Orléans. La directora d'una de les llars d'infants la convida a allotjar-se a casa seva durant 15 dies, la resta ho va fer a casa d'una professora del lycée Paul Gauguin. La presentació a l'empresa la va dur a terme la professora Pilar Salcedo
 • Els alumnes francesos arriben al llarg del curs. Fan pràctiques a diferents empreses de Tarragona. Al juny, un d'ells fa un mes de pràctiques al nostre institut.
 • S'organitza al bar de l'institut una trobada entre alumnes del nostre institut i alumnes de l'institut francès.