La figura del Consignatari de vaixells

La Sra Laura Ferrario, Tramp Manager de l'empresa Transcoma, consignatària de vaixells, empresa molt relacionada amb el nostre cicle formatiu,  i a més  Presidenta de l'Associació de Consignataris de Tarragona,  va realitzar una excel.lent conferència als alumnes de 2n del CFGS de TIL, organitzada pels professors Roser Galofré i Antoni Alcalá, del M10 de Transport Marítim, va explicar  les tasques i responsabilitats d'aquesta important figura jurídica del sector marítim i del grau d'implicació de l'empresa amb la qualitat del servei i del seu compromís vers als seus clients. Volem agraïr a la Sra. Ferrario el seu interès i disponibilitat.