La figura del Consignatari de vaixells

Tot un luxe haver pogut comptar amb la Sra. Genoveva Climent Dewit, Commercial & Business Development Director, de l'Autoritat Portuària del Port de  Tarragona, va realitzar una conferència organitzada pels professors Roser Galofré i Antoni Alcalá, relacionada amb el Mòdul 10, Transport Marítim. Va estar més de dues hores explicant als alumnes tots els projectes comercials del Port, les fites conseguides i els projectes de futur. Va ser molt interactiva i molt participativa per part dels alumnes, excel.lent experiència, molt professional, innovadora i persona clau pel Port de Tarragona. Va assistir també i d'una forma activa el Sr. Jesús Lijó Pilot del Port i molt vinculat amb nosaltres, i la nostra companya Yolanda Anguera , professora del cicle i experta. Memorable activitat. Volem agraïr a la Sra. Climent els detalls vers als alumnes i el seu interès i proximitat, hem de fer esment que va ser durant tres anys professora especialista del CFGS de TIL.