Alumnat de GVEC i els Bons Tarragona

L'alumnat del CFGS de GVEC surt als carrers de Tarragona i als barris per promocionar els "Bons Tarragona" i realitzar  una base de dades del sector comercial i del sector serveis,  en el Marc del conveni signat entre l'Ajuntament de Tarragona i el nostre Institut..

 Alumnat de GVEC i els Bons Tarragona

 Alumnat de GVEC i els Bons Tarragona