L'empresa Andreu Pintaluba aposta pel DUAL al CFGS TiL

El passat  dia 25 de març, el Sr. Ignasi Garreta, cap de RRHH i un col·laborador del grup d'empreses ANDREU PINTALUBA de Reus, va presentar l'important grup empresarial, en una activitat organitzada pels tutors de 1r i 2n del CFGS TIL, Manel García i Roser Galofré,  dirigida als alumnes de primer que realitzaran formació dual. També estava present la professora Yolanda Anguera.
Aquest grup ha signat el conveni amb el Centre (són col·laboradors habituals)  i hi tenim quatre exalumnes de Transport i Logística, i dos de Comerç Internacional. La col·laboració amb aquesta empresa és molt satisfactòria i de gran valor afegit.  Agraïm l'excel·lent presentació.