20 de novembre. Dia internacional dels drets dels infants

El reconeixement dels Drets dels Infants s’hauria de tenir present tots els dies de l’any a tots els països del món.

L’infant és considerat avui dia com a subjecte de drets. Des de l’aprovació de la Convenció de Drets dels Infants el 1989 es deixa de considerar l’infant com un objecte de protecció per considerar-lo un subjecte de dret, amb uns drets específics. 

Els estats membres, (193 països), que van signar la convenció, es comprometen a prendre les mesures que calguin per protegir els infants de tota classe de discriminacions i de vulneració dels seus drets, a més, entre d’altres principis importants, com l’interès superior de l’infant, el dret a la vida i al  ple desenvolupament, es contempla el principi de participació, en què es reconeix als infants que poden manifestar la seva opinió en tots els temes que els afectin. Aquestes opinions han de ser escoltades i tingudes en compte en l’actuació política, econòmica o educativa d’un país.

Aquesta ha de ser la nostra mirada de respecte per la infància i pels seus drets, facilitant el seu desenvolupament integral i una vida digna. 

Recordem aquest dia malgrat la situació actual, en què milions d’infants no tenen un espai segur on puguin créixer, jugar i desenvolupar-se.

Els dos grups de 1r d’Educació Infantil han elaborat uns murals per recordar que tots els infants del món tenen els mateixos drets reconeguts, encara que contínuament siguin vulnerats.

Àngels Delgado i Glòria Roig