Participem al concurs Websalpunt utilitzant metodologies Actives

Al F. Vidal i Barraquer, com a centre que forma part del programa d'innovació Activa FP, apostem per fórmules d'ensenyament que fomentin l'aprenentatge significatiu emprant metodologies actives.

L'aprenentatge basat en projectes (ABP o PBL, Project-based learning) és una metodologia d'aprenentatge que situa l'alumne com a protagonista del propi aprenentatge. Principalment, es tracta de no centrar exclusivament l'aprenentatge en els coneixements propis de la matèria, sinó a desenvolupar també habilitats i actituds com el pensament crític, la resolució de problemes, la comunicació, el treball en equip, etc. Al món laboral, els alumnes es trobaran que es programa majoritàriament en grups de treball, per la qual cosa aquesta metodologia els ajudarà en la seva futura experiència professional.

Per tot això, els alumnes del grup de tarda de segon del cicle formatiu de grau mitjà de SMX, al mòdul 8, estem participant en el concurs Webs Al Punt que organitza la Fundació.cat.

Des d'aquí els desitgem molta sort!

Participem al concurs Websalpunt utilitzant metodologies Actives