L'alumnat del cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turística assisteixen a un taller de veu

Dijous 13 de febrer, al mòdul d'Activitats d'Oci i Temps Lliure del cicle d'Animació Sociocultural i Turística, vam comptar amb la presència de la Mercè Sardà i Pons, professora durant molts anys de català i teatre a l'Institut Martí Franquès i impulsora del grup de teatre Vis de Vanadi del mateix institut de secundària. Amb una llarga trajectòria com a directora de teatre juvenil de la ciutat ha participat en un taller de veu per a l'alumnat d'animació dins la unitat formativa de recursos expressius per l'animació d'oci i temps lliure.

L'alumnat del cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turística assisteixen a un taller de veu